Viktigt anpassa sig till den ekonomiska verkligheten

Ekonomin är företagets motor. Alla verksamhetsområden blir lidande ifall det inte finns tillräckligt med pengar. Ibland kanske det finns en brist på likviditet, trots att företaget har mycket tillgångar. Som företagare bör du därför hålla koll på din ekonomi dagligen.

Ekonomi och redovisning är inte alltid roligt. Det kan dessutom vara svårt att sköta bokföringen för en lekman. Lägg därtill att det kräver tid för att hålla koll på ekonomin. Som företagare bör du istället fokusera på din kärnverksamhet. Det finns många duktiga redovisningsbyråer som kan hjälpa dig. På Stockholmskontoret kan du få mer information.

Vem ska sköta den löpande bokföringen?

Den löpande bokföringen är något som bör skötas dagligen. Många större företag har egna ekonomiavdelningar som sköter detta. Som mindre företagare kan det dock vara mer lönsamt att anställa en redovisningsbyrå.

 • Bokföringen handlar om att sammanställa alla ekonomiska transaktioner i företaget. Det kan exempelvis handla om att bokföra en betalning eller ett inköp. Alla dessa transaktioner måste bokföras korrekt. Du måste även kunna styrka transaktionerna med kvitton och banksaldon.

 • Det finns ett antal lagar och regler som bestämmer hur det ska gå till. Det finns även kontoplaner som hjälper dig att bokföra en utgift på rätt sätt. Om du bokför kontinuerligt kommer du lära dig vissa konton utantill.

 • En tumregel är att bokföra händelser när de sker. Du får då en bättre överblick över din ekonomi och du riskerar inte att glömma något. Du kommer också kunna anpassa din ekonomiska verklighet till framtida utgifter.

 • All bokföringsdata skall sparas. Detta regleras av lagboken. I en del fall ska du spara transaktioner och dylikt under en tioårsperiod. 

 • Det finns ett antal bokföringsprogram som kan hjälpa dig med bokföringen. Dessa program tillåter dig att hålla ordning på din ekonomi. Dessa program tillåter dig även att tydligt se var du tjänar pengar respektive var pengarna försvinner. 

Att lära sig löpande bokföring tar tid. Risken är också att du endast fokuserar på att bokföra allt korrekt. Trots att du har siffrorna framför dig dagligen har du kanske inte tid att analysera de rådande ekonomiska förhållandena. Det är ofta en bra idé att ta in extern hjälp. Klara Papper rapporterar och håller ordning på din ekonomi. 

Hur lär vi oss att hantera ekonomin?

Vi kan konstatera att Ekonomisk kompetens borde vara en del av skolgången. Detta är viktigt ur flera perspektiv.

 • Elever kan läsa ekonomi på gymnasiet. Detta ger eleverna en grundläggande förståelse för debet och kredit. Det finns dock inga privatekonomiska kurser som hjälper oss att förstå vår privatekonomi.

 • Privatekonomin omfattar stora delar av våra liv. Många unga människor som vill starta företag saknar helt kunskap om uppstartsfasen. När de sedan vänder sig till internet kan inte ens Skatteverket erbjuda konkreta kurser.

 • Privatekonomin riskerar även att bli lidande på grund av belåning. Det har nog aldrig varit enklare att ta lån än vad det är idag. Många lån har dock bedrövliga villkor för låntagaren. Detta kan leda till att bristen på kunskap försätter människor i ekonomiskt trångmål.

 • Effektiv ränta är en term som du inte ofta ser i kurslitteratur för ungdomar. Den effektiva räntan är dock väldigt förekommande i privatekonomin. Detta är ytterligare en faktor som riskerar att förstöra unga människors ekonomi.

 • En del elever överger studierna redan efter grundskolan. Det kan handla om elever som inte vill fullfölja gymnasiet. Det kan även handla om elever som läser praktiska gymnasieprogram, där tonvikten till en mindre grad ligger på skolämnen.

 • Kurser i ekonomi bör därför vara en verklighet redan under grundskolan. Vi kan då i ett tidigt skede forma barnens syn på ekonomi. Samhällsvinsterna av detta kan vara stora i det långa loppet.

Anpassa din privatekonomi

I den här artikeln har vi pratat om att Du måste anpassa dig till den ekonomiska verkligheten. Detta gäller alla delar av ditt liv. Du bör börja med detta redan idag för att skapa goda ekonomiska förutsättningar i framtiden. Det finns ett antal tumregler att ta i beaktning för att optimera din ekonomi.

 • Se över dina utgifter. Vi pratar ofta om hur mycket pengar vi har eller hur mycket vi tjänar. I verkligheten är dock utgifterna minst lika viktiga. Låga utgifter ger dig större möjligheter att fullfölja dina drömmar

 • Ifall du har låga utgifter kan du arbeta mindre. Du får då mer tid till att göra andra saker. Har du ett fritidsintresse som du brinner för? Vill du starta ditt eget företag? Bra, då bör du börja med att dra ned på dina kostnader.

 • Många människor betalar månatliga betalningar till allehanda företag. Det kan handla om Spotify eller dyra telefonräkningar. Se över alla dina utgifter och kolla på vad du kan ta bort. Inte alls för sällan finns det tusenlappar att spara.

 • Hur ser din bostadssituation ut? Att hyra en lägenhet är i regel inte en bra idé. Det kan dock vara en bra idé om du har en låg hyra. På glesbygden finns det många billiga hyreslägenheter.

 • Försök göra dig av med alla dina lån. Du bör endast ha lån som har en låg ränta. Ett CSN-lån är i regel inte att betrakta som ett problem. Ett bostadslån är i regel också att betrakta som ett bra lån, under förutsättningen att du sänker dina boendekostnader i jämförelse med en hyresrätt. Du kan även se din bostad som en investering, även om detta till en viss mån är spekulativt.

Vart ska jag lägga mina pengar?

Efter att du har sett över din ekonomi bör du börja spara pengar kontinuerligt. I skrivande stund har Stockholmsbörsen i slutet av 2019 gått upp med mer än 20%. Detta är ett tåg du inte vill missa. Du ska dock sprida dina risker och vara beredd på att investera långsiktigt. 

Ifall du är en företagare kan du bara låta pengarna ligga i bolaget. Detta ger inte särskilt bra avkastning, men det ger samtidigt en god trygghet. Eventuella kunder kommer även att kolla upp ditt företag. Det är helt klart positivt ifall de ser att ditt företag är kapitalstarkt. Du bör inte heller vara rädd för att göra välgrundade investeringar.  

17. October 2019 by admin
Categories: Allmänt | Comments Off on Viktigt anpassa sig till den ekonomiska verkligheten