Vikten av en fasadrenovering

Utsidan på ett hus är väldigt viktig. Dels bildar sig folk en uppfattning om personen som bor inne i huset redan när de ser utsidan. Av estetiska skäl vill man därför att det ska vara fint och välkomnande. Men ännu viktigare är att huset kan bli förstört om man inte gör en fasadrenovering då och då.

MA368-mur och putsInnnan man sätter igång med en fasadrenovering ska man se över fasaden noga. Man kan behöva knacka och ta bort lite mur och puts för att verkligen kunna se vad som behöver åtgärdas. En spricka kan vara ytlig, men det kan också vara ett tecken på att det läcker någonstans, och att vatten har kommit in bakom putsen. Man måste vara säker på detta innan man sätter igång, annars kan samma problem upprepa sig flera gånger.

Man kan välja olika färg på mur och puts. Men när man bara renoverar delar av en fasad brukar man naturligtvis försöka välja ungefär samma nyans som redan finns. Om man inte vet exakt vilken färg som använts kan man skicka ett prov till ett laboratorium för att få veta exakt. Inte bara färgen, men även typen av mur och puts är viktig. Annars kan man skapa spänningar i väggen, och putsen ramlar av.

Ibland kan det räcka med att man gör en delvis fasadrenovering. Ett vanligt problem med en fasad är frostsprängningar. Det räcker med att lite fukt kommer bakom lagret av mur och puts. När det fryser till spricker fasaden. En annan anledning till sprickor kan vara sättningar i huset. Dessa är lite mer allvarliga eftersom de går djupare. Om man låter putsen torka för fort kan det också leda till sprickor. Många av dessa problem kan man bara reparera och laga.

Men ibland behövs det en total renovering av fasaden. Detta är ett stort arbete, och utförs bäst av en fackman. Om det utförs väl kan man slippa större underhåll i många år. Ett hus med en välputsad fasad behöver bara tvättas av, speciellt om man bor nära större vägar. Annars slipper man göra så mycket de kommande 20-30 åren. Därför är det viktigt att få det väl utfört från början. Det är en självklarhet för många att underhålla fasaden. Man ser över den regelbundet, och åtgärdar mindre sprickor så fort som möjligt. När det behövs beställer man en helrenovering, och med jämna mellanrum en rejäl avfettning och tvätt. Allt detta gör att man kan ha en snygg och solid byggnad som håller länge.

03. March 2014 by admin
Categories: Allmänt | Leave a comment

Leave a Reply