Skolor satsar på datateknik

Dagens samhälle är uppbyggt runt elektronik och datorer. Det mesta är digitaliserat och det gäller att veta hur man ska använda det. Allt detta har lett till nya ämnen i skolorna, där barnen redan från en tidig ålder kan lära sig hur de fungerar. Många skolor satsar på datorer och datateknik, som en viktig del av schemat.

691-5-skolor-satsar-pa-datateknikDe flesta barn, till och med mycket små sådana, har ett ganska bra grepp om datorer. Men här har de möjlighet att gå lite djupare samt att lära sig färdigheter som kan komma till nytta i arbetslivet. Att klicka sig fram är bra, men det finns så mycket mer man kan göra med datorer.

Datorer i skolorna

På mitten av 1980-talet började man introducera dataprogrammering i svenska skolor. Till att börja med var det bara några få som följde programmet, men ganska snabbt så spred det sig. När sedan PC och Microsoft Windows blev hushållsnamn så justerade man utbildningen och inkluderade alla de nya möjligheterna. Idag handlar ganska mycket datakunskap om att kunna använda och utnyttja datorerna fullt ut, och något mindre om programmering. Du kan klicka här för att läsa mer om Office365 i Linköping.

Datorer kan kosta en slant att köpa, men det är en viktig del av skolornas program. Dagens samhälle är beroende av datorer på flera olika nivåer och man måste förbereda barnen på verkligheten. Det kan tyckas som att de flesta barn och ungdomar har en egen dator i hemmet, men så är inte fallet. Detta skulle kunna bli ytterligare en klyfta mellan rika och fattiga kommuner, såvida inte skolorna tar det på allvar.

Olika sorters dataprogram

Det finns en uppsjö av mjukvara eller program som används inom olika områden. Något så vanligt som bokföring belyser detta på ett bra sätt, eftersom det finns flera olika program för att ta hand om ett företags bokföring. Vissa är kopplade till molnet medan andra är helt lokala. Varje bransch har vanligtvis ett program som passar dem och de säregenheter som kännetecknar denna nisch. Rationell IT gör IT-miljön smidigare.

Man måste inte lära studenterna varje litet program som finns tillgängligt. Istället så satsar man på en allmän kunskap som sedan kan appliceras och fördjupas vid behov. Det är också viktigt att de känner till de olika möjligheterna som finns. Till och med vanliga program som Word eller Excel utnyttjas sällan fullt ut, även här kan man gå mycket djupare än vad de flesta vet om.

Det ska böjas i tid

Som med flera andra ämnen är datateknik tänkt som ett led i en komplett utbildning. Genom att introducera datorer redan på ett tidigt stadium i barnens liv så har de större chans att verkligen lära sig använda dem fullt ut. Det är inte bara vid högre studier som läxor och projekt skickas in med e-post eller klassen har ett elektroniskt register. Nu för tiden så är det en helt normal del av folks vardag, även många barns. I denna artikel skriver Computer Sweden om hur skolor beställer Office 365. Det har alla de viktigaste programmen som man vanligtvis träffar på i arbetslivet.

Skolorna har kommit en bra bit på väg sedan de tidigaste experimenten med programmering. Datorer används i undervisningen och är inte bara ett ämne som man lär sig någon gång i veckan. Det är vanligt att ha en datasal där eleverna kan sitta framför sin egen dator, eller ibland kanske dela med någon annan. De får praktisk undervisning i hur man använder olika program, och ser vilka möjligheter som finns. Resultatet är generationer av barn som växer upp sida vid sida med datorer.

 

31. March 2017 by admin
Categories: Allmänt | Leave a comment

Leave a Reply