Ingen klarar sig utan kundtjänst

Kundtjänstmedarbetarna är företagets ansikte utåt. Det är upp till företagens kundtjänst att besvara alla frågor som en kund kan tänkas ha. Inte allt för sällan betygssätts ett företag baserat på bemötandet i kundtjänsten. Medarbetarna måste därför visa prov på både professionalism och vänlighet. 

Som företagare vill du hitta de allra bästa medarbetarna. Du vill kunna lita på att dina medarbetare representerar företaget med stolthet. Som privatperson kan du således arbeta inom kundtjänst om du vill vara företagets ansikte utåt. Du ska även vilja ha ett arbete där ingen dag är den andra lik. Det finns många plattformar för att hitta arbeten inom kundtjänst. Du kan lita på att jobzone hittar ditt nya jobb.

Önskade egenskaper för att arbeta inom kundtjänst

Vi har redan pratat om några av de egenskaper som behövs. Arbetssysslorna kan dock variera, vilket gör att det finns flera egenskaper som är viktiga. 

  • Om du vill arbeta inom kundtjänst måste du förstå att det är ett serviceyrke. Kundens spörsmål ska alltid vara ditt största fokus. Du ska även vara redo att kompromissa ifall situationen kräver det. Majoriteten av alla kunder gillar att känna sig unika. Du ska därför kunna ge kreativa lösningar på eventuella problem.
  • Du ska vara rätt stresstålig. I perioder kan de allra flesta vittna om att det är ett stressigt yrke. Ibland kan du behöva hjälpa kunder som har befunnit sig i en evig kötid. Du måste då vara extra tillmötesgående, trots att du kanske har arbetat under tidspress hela dagen.
  • Hur svarar du på en fråga du inte har kunskap om? Ibland kräver situationen lite extra finess. Du måste kunna improvisera och lösa kundens problem utan att denne upplever besvär. Du kan exempelvis be kunden att hänga kvar för att du ska se hur ni kan lösa problemet på bästa sätt.
  • Sura kunder är tyvärr en del av jobbet. Vissa kunder som ringer in kan befinna sig i en knivig situation. Det är sällan personligt när någon skäller på just dig. Du måste dock vara medveten om att det kommer att hända. 
  • Erfarenhet och kunskap att kunna arbeta med olika verktyg. För i tiden var kundtjänstyrket synonymt med telefoner. Idag är det minst lika viktigt att kunna kommunicera med kunderna i skrift. Faktum är att många företag bemöter sina kunder främst genom sin hemsida och sina sociala medier.

Dessa punkter är en bra start för dig som vill lära dig mer om yrket. Vill du veta mer? Gå till den här sidan och läs om kundtjänst.

Konsekvenser av dåligt kundbemötande

En väl fungerande kundtjänst är ett måste för att bedriva seriöst företagande. Coop hade nyligen stora problem med detta i och med införandet av ett nytt system. De hade infört en ny betaltjänst som inte fungerande. När kunderna ville prata med företaget fungerade inte heller deras kundtjänstsystem. Coops förklaring var att deras teleoperatör låg bakom deras systemkollaps.

Tyvärr är det vanligt med problem inom kundtjänst när företag ändrar system. Det kan handla om något så enkelt som ett byte av affärssystem för kunduppgifter. Ifall ett företag inför ett sådant system måste det finnas tillräckligt med kompetens om det nya systemet.

Många större företag använder affärssystem som är flera decennier gamla. Detta beror inte alltid på att de inte har råd att byta system. En minst lika vanlig anledning är att ett affärssystembyte kan innebära problem som drabbar kunderna.

Kostnaderna för ett byte ska dock inte förringas i sammanhanget. Att bygga ett affärssystem är inte gratis. Det är ofta att betrakta som en ansenlig investering. Systemet ska sedan läras ut till samtliga medarbetare, vilket också inkluderar betydande kostnader. 

När kändisar kontaktar kundtjänst

Kändisar kontaktar kundtjänst precis som alla andra personer. Dessa människor bör i teorin givetvis inte vara viktigare än någon annan. I praktiken har de dock lite mer att säga till om.

  • Kända personer har inte allt för sällan ett stort följarantal i sociala medier. Om en kändis får ett dåligt bemötande kan detta leda till att de pratar om det i sina sociala medier. Ett litet problem kan därför förvandlas till ett stort problem när det når 100k+ följare.
  • Kända personer kan även få ett bra bemötande och agera därefter. Tänk på personer du följer i dina sociala medier. Ibland kan du se en kändis som hyllar ett företag utan att det är ett samarbete. Detta grundar sig ofta i att personen fått ett gott bemötande.
  • Som kundtjänstmedarbetare ska du dock försöka behandla alla lika. Tänk om du har gett samtliga kunder ett gott bemötande under en dag. I ett senare skede får du reda på att en person du har hjälpt bestämt sig för att hylla dig i sociala medier. Du kan då med stolthet konstatera att du har skött ditt arbete på bästa sätt. 
  • Kändisar ska dock inte få särbehandling i form av att gå före i kön eller dylikt. Ur det här perspektivet har de samma rätt som alla andra. Arbetet kräver att du visar prov på din egen integritet i den här frågan.

När nog är nog

Ska en person acceptera kränkningar för att man har en viss yrkesroll? Svaret är vanligtvis nej. Gränserna är dock inte alltid så tydliga. Ett tydligt exempel är dock hur Telia Company agerade nyligen. Flera medier rapporterade om hur en av deras medarbetare besvarade rasism.

Kundtjänstmedarbetaren på Twitter fick stå till svars för företagets marknadsföringskampanj. Flera personer antydde att Telia konspirerade mot svenska värderingar. Till slut fick medarbetaren nog och svarade att han inte arbetade på ett vuxendagis. Frågorna som ställdes var av sådan karaktär att de endast kunde likställas med barnslighet.

Flera medier intresserade sig genast för detta och skrev en artikel. De pratade även med Telias kommunikationsdirektör som försvarade sin medarbetare. Direktören menade att det finns gränser, och att personerna på Twitter tydligt hade passerat en sådan gräns.

Som utomstående kan man utläsa att de större medierna höll med Telia i frågan. Påhoppen på Twitter hade helt enkelt gått för långt. Ur ett större perspektiv kan man även konkludera att det här fallet resulterade i gratis marknadsföring för Telia. Om du vill arbeta inom kundtjänst kan du ta med dig den här historian. Ibland är din och företagets integritet viktigast. 

18. September 2019 by admin
Categories: Allmänt | Comments Off on Ingen klarar sig utan kundtjänst