Ett fackförbund för hantverkare

Allt fler personer som är yrkesverksamma väljer att vara medlemmar i ett fackförbund. Man vet att genom att gå ihop kan man få mer tyngd bakom sina krav och frågor. Det finns en del fackförbund som är allmäna och öppna för alla. Många är dock specialiserade inom en viss yrkesgrupp, som Målareförbundet eller Lärarnas riksförbund.

MU186-måla väggDet finns många målare i Sthlm och många av dessa är medlemmar av Målareförbundet. Förbundet har funnits sedan slutet av 1800-talet, och dess medlemmar har alltid varit verksamma inom olika sorters måleri. Vartefter som utvecklingen gick framåt så anslöts sig nya grupper, som billackerare, till förbundet. Efter ett antal reformer i slutet av 1900-talet fastnade man till slut för de nio avdelningar som är aktiva idag.

Det har inte alltid varit lätt att vara målare i Sthlm. Förr i tiden var det många som blev sjuka, och till och med dog, av de giftiga färger och lösningsmedel som man använde. Målareförbundet har alltid aktivt kämpat för bättre arbetsförhållanden och produkter. Det har varit en lång och tidvis svår kamp. Man vann en avgörande seger år 1986 när man helt enkelt vägrade att arbeta med lösningsmedelsfärger eftersom de är farliga. Regeringen gick in och gav utbildning till målarna i hur man applicerar de nya vattenbaserade färgerna. Idag är det endast i mycket ovanliga tillfällen, och bara enligt överenskommelse, som man målar med de gamla färgerna.

Det är inte bara målare i Sthlm som är medlemmar av Målareförbundet. Här finner man också billackerare, industrilackerare och mätare. Man hade en stor kampanj för lackerare år 1987, den kallades för “Mera drag i verkstan”. Den ledde till förbättrade arbetsförhållanden, det är stor skillnad idag. Detta är en av anledningarna till att många vill stödja sitt fackförbund, det fungerar faktiskt. De segrar och förändringar som man lyckats få fram skedde inte under 1800-talet. Det är bara några årtionden sedan som målare och lackerare hade en mycket dålig och farlig arbetsmiljö.

Att vara målare i Sthlm har alltså sina fördelar, speciellt om man har över 15 000 andra medlemmar bakom sig. Man har delat upp i förbundet geografiskt, med nio avdelningar. Sedan finns det underdivisioner och ortsavdelningar. Man får se vilken som ligger närmast där man bor om man aktivt vill arbeta för nya avtal. Med dagens giftfria färger och stadgar om arbetstider och annat har det blivit ett riskfritt yrke. Det finns alltid detaljer som man kan förbättra, men man har redan kommit mycket långt.

31. March 2014 by admin
Categories: Allmänt | Leave a comment

Leave a Reply