Att elda med ved eller pellets

Det finns flera olika alternativ om man vill satsa på miljövänligare uppvärmning av sitt hem, men ved eller pellets är de vanligaste. Många har möjlighet att hugga sin egen ved, eller köpa den billigt i trakten. Detta minskar koldioxidutsläppen, samtidigt som man kan spara ganska många kronor på elräkningen.

MU33-stockarNär man ser på kostnad för pelletskaminer ska man tänka på vilken sort man vill ha. Det är alltid bra att be om prisuppgift vattenmantlade kaminer, om man vill kunna värma upp vatten med sin kamin. En av de saker som är bra med pellets är att kaminen automatiskt mäter av när temperaturen blir så låg att mer pellets behövs. Man kan därför ha en stadig, jämn värme.

En annan sak som är bra med pellets är att de har låg fuktighet. Man får därför ut mer energi per kilo än med, till exempel, ved. Man beräknar att för varje kilo pellets kan man få ut upp till 5 kWh. Detta är en faktor att ta med i beräkningen när man ser på kostnad för pelletskaminer. Dessa kaminer fungerar på olika sätt.

Vissa har en fläktanordning som cirkulerar varmluften, och på detta sätt sprids den till intilliggande rum. Andra är kopplade till en luftkanal, och har fläktar som för in luften i dessa, för att sedan spridas vidare i huset. Man kan också se på prisuppgift vattenmantlade kaminer, som istället för att värma upp luft producerar varmvatten. Allt beror på hur man vill använda sin kamin.

Många tycker också att det är bra med pellets för att man kan använda dessa kaminer även när det inte finns någon skorsten. Detta skapar nya möjligheter, och innebär även att man inte behöver göra stora ombyggnader i huset. Det är naturligtvis alltid en kostnad med pelletskaminer, men man kan tjäna in det ganska snart. Om man vanligtvis uppehåller sig i en del av hemmet, kan man ställa kaminen där och istället sänka temperaturen i de andra delarna. Genom att stänga ett par dörrar kan man behålla den goda varmluften i det rum där man är.

Beroende på hur stort hem man har, eller hur det är planlagt, kan man använda sig av en kamin för att värma upp i stort hela huset. En prisuppgift vattenmantlade kaminer ska vägas mot det man kan spara, och det handlar inte bara om pengar. Miljön mår också bättre av att man använder sig av naturligt bränsle, något som många vill värna om.

21. January 2014 by admin
Categories: Blogg | Leave a comment

Leave a Reply