Alla påverkas av missbruk

Missbruk av olika slag påverkar vanligtvis inte bara den som håller på med det. Även de som står personen ifråga nära lider, på ett eller annat sätt. När det kommer till medberoende av sexmissbruk kan det bli ännu mer komplicerat eftersom man är i ett parförhållande.

MU123-romantikDet finns mycket bra sexmissbrukare behandling i Stockholm. Inte bara för personen ifråga, men även för medberoende av sexmissbruk. Det kan vara en kvinna, till exempel, som söker hjälp. Om hennes man lider av situationen kan han också få behandling. Dels har man parsamtal, men man kan även få hjälp separat.

Andra gånger är det tvärtom- en kvinna kommer för att hennes man har ett problem. Hon är medberoende av sexmissbruk och detta påverkar även hennes liv och situation. Sexmissbrukare behandling i Stockholm kan verkligen förändra livet för dessa personer. När ett visst levnadssätt eller vana gör att man skäms eller känner sig som en dålig person så är det ett problem.

En del som kommer för sexmissbrukare behandling i Stockholm är beroende av pornografi. De kan inte leva utan det och det påverkar både deras äktenskap och arbete. En kvinna och hennes man kan uppleva att de inte klarar av att leva på detta sätt längre, men klarar inte att bryta sig ur problemet själva. Vanligtvis börjar man då med att uppnå avhållsamhet. Att helt lägga av något som man är beroende av kan vara mycket svårt och smärtsamt.

För att klara av att lägga om sitt liv, vare sig man själv går till sexmissbrukare behandling i Stockholm eller man är medbereoende, har man hjälp av addiktologer och andra utbildade personer. Deras mål är att hjälpa, inte döma på något sätt. De har vanligtvis flera års erfarenhet av olika sorters missbruk och vet att vägen kan vara lång och knagglig. En del kämpar med uppgivenhet eller nedstämdhet. Man kanske har fått höra att man inte duger något till, eller att man aldrig kommer att kunna hitta riktig kärlek.

Eftersom det är en ganska komplex situation måste man ta det steg för steg. Samtalsterapi, både enskilt och i grupp, har varit en stor hjälp för många. Redan när man lyckas sätta ord på sina känslor har man kommit en bit på vägen att bryta sitt destruktiva mönster. Läkare, addiktologer, samtalsterapeuter- de har alla samma mål, nämligen att hjälpa personen att komma igång med goda vanor och lyckas ge upp de dåliga.

16. March 2014 by admin
Categories: Allmänt | Leave a comment

Leave a Reply